විශේෂාංග නිෂ්පාදන

තවදුරටත් නාන කාමරය කම්පැනි ලිමිටඩ් in2003 stablished හා තයිෙසෝ ෙෂේජියෑං චීනයේ පිහිටා ඇත.

මුළු 10000m2 ආවරණය කරයි.

සංවර්ධනය වන සහ ඝණ ලී ද්රව්ය නාන කාමර ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා විශේෂිත වේ.

අපගේ ම වෙළඳ නාමය "දිගු බාත්" යනු

අපේ යුරෝපීයයන් හා ඇමෙරිකානුවන් ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් හොඳම සැපයුම්කරු යන ශීර්ෂය ලබා ගැනීම සඳහා ගෞරවයක් ...

වැඩිදුර කියවන්න

නව පැමිණීම්

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!